Rašelinové zábaly


Působení rašeliny:

Termofyzikální

Jedním z hlavních efektů rašeliny je její tepelný efekt, kdy teplo, získané jejím ohřátím se šíří zářením, převodem a vedením. Ve srovnání s tepelnou kapacitou vody je tepelná setrvačnost rašeliny 5,15 krát delší, což podporuje výrazný hluboce působící tepelný efekt peloidu s lokální hyperemií organismu jako komplexní reflexní reakce. Speciální úpravou rašeliny podle této normy se podařilo tepelnou setrvačnost dále prodloužit o 20 % při současném zlepšení manipulace s výrobkem.

Biochemický

Součástí rašeliny jsou také produkty humifikačního procesu (huminové kyseliny), které se při přímé aplikaci stávají součástí komplexního působení peloidy.

Tepelný zábal doporučujeme při:

• subakutní a chronické stavech revmatického a traumatického původu
• artróze
• svalové kontraktuře
• bolestech kloubů a páteře
• obezitě
• celulitidě
• vhodné pro zvýšení lokálního prokrvení